Information om personuppgiftsbehandling

Marks Mekaniska AB hanterar personuppgifter för kunder och leverantörer enligt EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftansvarig

Marks Mekaniska AB
Fritslavägen 34
511 57 Kinna
Epost: info@marksmekaniska.se

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifter behandlas och sparas i syfte att/för att:

  • Hantera beställning av produkter eller tjänster från Marks Mekaniska AB
  • Hantera offerter och prisförfrågan från Marks Mekaniska AB
  • Fakturera levererade produkter och tjänster från Marks Mekaniska AB

Rättslig grund för behandlingen

Marks Mekaniska AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med kunder och leverantörer

Vilka tar del av personuppgifter?

Inom Marks Mekaniska AB tar endast berörd personal del av personuppgifter.
Personuppgifter lämnas endast ut av Marks Mekaniska AB om det krävs för att uppfylla villkoren i avtal eller andra åtaganden mellan Marks Mekaniska AB och kunder/leverantörer.

Lagringstid

Personuppgifter lagras av Marks Mekaniska AB maximalt 6 månader efter det att personuppgiften i fråga ej krävs för att uppfylla avtal, lagar eller andra åtagande mellan Marks Mekaniska AB och kunder/leverantörer.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Marks Mekaniska AB behandlar och att få felaktiga uppgifter rättade.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Om du begär att dina personuppgifter raderas kommer det att göras om följande är uppfyllt:

  1. Personuppgifterna behöver inte längre lagras för att uppfylla rättsliga skyldigheter
  2. Personuppgifterna behöver inte längre lagras för att uppfylla avtal eller åtagande mellan Marks Mekaniska AB och dig