Rekommenderade storlekar på skopor

Maskinstorlek

Fäste

Kabelskopa

Grävskopa

Planeringsskopa

1-2 ton S30 B 250, 35 liter B 400, 55 liter B 900, 110 liter
2-6 ton S40 B 300, 55-160 liter B 550-750, 100-240 liter B 1000-1300, 160-300 liter
6-12 ton S45,S50 B 400, 180-280 liter B 750-800, 300-500 liter B 1500, 400-550 liter
12-18 ton S60 B 400-500, 275-380 liter B 900, 600-700 liter B 1600-1700, 600-750 liter
18-24 ton S70 B 500-600, 380-500 liter B 900-1000, 850-1200 liter B 1600-1800, 950-1200 liter