Balutrullare 5101 (fast) och 5105 (svängbar) är ett hjälpmedel för rationell och
effektiv utrullning av ensilage (pressfoder), halm– eller höbalar.
Balen hämtas på upplagsplatsen, transporteras och utrullas hos djuren. Hela
processen genomförs snabbt och smidigt.
Balutrullaren är försedd med fäste för frontlastaren eller trepunktslyftaren och
tre spjut. Driften sker med en hydraulmotor, vilken anslutes via snabbkopplingar.
På den svängbara modellen (5105) kan balen svängas med hjälp av en hydraulcylinder
på ett sådant sätt att utrullning sker parallellt med traktorn.
Mycket krafttig och tålig konstruktion.

  • Inga problem med kompakta och hårda balar
  • Ny utfodringsplats varje dag, vilket medför mindre risk för söndertrampad mark.
  • Alla får äta samtidigt. Problem med rangordning mellan djuren undviks och även småkalvar kommer åt att äta.
  • Snabb utfodring och bra överblick över djuren.
  • Inga problem med driftshinder p.g.a. stråfoder.

Tekniska data

Modell 5101 5105
Vikt (kg) 150 230
Balspjut längd (cm) 110 110
Max balvikt (kg) 700 700
Hydraultryck max (bar) 155 155
Oljeflöde max (L/tim)
för ca 28 rpm på trumma

60 60